Petro-box

Szukaj

Promocje

    Końcówka smarowa
  • Końcówka smarowa
  • Cztero-szczękowa końcówka smarowa od Nala Motors.

    6.15 zł (-40%) 3.69 zł

Wszystkie promocje


Veeder-Root TLS 350 Plus

Cena brutto:
0.00 zł

Cena netto:
0.00 zł


System automatycznego pomiaru ilości paliwa w zbiornikach VEEDER-ROOT TLS 350 Plus.


Przeznaczenie: zbiorniki bezciśnieniowe służące do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych eksploatowanych na stacjach i bazach paliw. System obsługuje 16 sond pomiarowych, 64 czujników.


Wyposażenie standardowe w cenie systemu:

• Centralka systemu wyposażona w ekran ciekłokrystaliczny dwuwierszowy, klawiaturę, wbudowaną drukarkę termiczną, lampki sygnalizacyjne. Posiada funkcję autokalibracji zbiorników, analizę rozliczeń i różnic zwaną rekoncyliacją, wykonywanie automatycznych wydruków przyjmowanych dostaw netto i brutto z uwzględnieniem sprzedaży w temperaturze rzeczywistej i 15 ºC, możliwość dowolnej konfiguracji alarmów dźwiękowych i wizualnych dotyczącą stanu poziomu paliwa, wykonywanie raportów godzinowych , dziennych, okresowych pozwalających na pełną kontrolę magazynowania i wydawania paliw

• Temperatura pracy w zakresie od 10 ºC do 45 ºC

• Współpraca z systemami zarządzania stacją paliw

• Ciągła kontrola szczelności z wykorzystaniem czujników przestrzeni międzypłaszczowej zbiorników, czujników studzienkowych, czujników pola zbiornikowego

• Współpraca z sondami Mag Plus (do paliw płynnych i LPG, oraz do agresywnych chemikaliów)


Dostępne wersje wyposażenia: TLS-350 Plus (z drukarką i bez drukarki z możliwością rozbudowy) Wymagane wzorcowanie sondy – ważność wzorcowania jest bezterminowa.

Biuro / Kontakt

PETRO-BOX
Ługwałd 180, 11-001 Dywity

Aleksandra Krezymon
gsm: 604 906 708
e-mail: petro-box@petro-box.pl

Biuro / Kontakt

Leszek Deszczka
gsm: 793 227 814
e-mail: petro-box@petro-box.pl

Paweł Szmytkowski
gsm: 784 470 839
e-mail: szmytkowski.petrobox@gmail.com